Czytam Swoje wiersze.To było jeszcze przed wydaniem Mojej książki.