To są Moi słuchacze w domu rekolekcyjnym.Ci ludzie chorują na raka.