Ci ludzie mówili,że dałam i siłę do walki z chorobą